Historia

Artikel ur "Hallands Nyheter" onsdagen den 3 maj 1972


På lördag eftermiddag blir det jubileumskonsert i Tullbroskolans aula av Falkenbergs Blåsorkester. Anledningen är den att kåren jubilerar – det är trettio år sedan den bildades. Kårens dirigent är Harald Gustavsson och ordförande sedan 16 år tillbaka är Lasse Persson

 

 

 

 Blåsorkestern i Falkenberg har naturligtvis traditioner längre tillbaka i tiden än från 1942 då den nuvarande kåren bildades. En titt i historiken ger vid handen att redan omkring sekelskiftet fanns det mässingsblåsare i stan. Ledare för musikkåren var då August Frohm.

Kåren hade sina rötter i den unga arbetarkommunen, utan att på något sätt vara politiskt begränsad. Det hörde liksom ihop med en musikkår i spetsen för 1:a majtåget.

 

 

Blåsorkestern som bildades vid sekelskiftet har ingen direkt anknytning men samband finns med den nuvarande Blåsorkestern. De som var initiativtagare till den nu jubilerande kåren var mer eller mindre engagerade i den gamla blåsorkestern vilken på sin tid svarade för musikunderhållningen vid dansbanan i Furet och Valencia, gav vårkonsert på Vallarna och spelade vid officiella högtidligheter på Rådhustorget. Samt naturligtvis  första maj.

 

 

Kåren verkade till omkring 1930. Under tio år var Falkenberg utan musikkår tills Gustaf Bäckman en marsdag 1942 hade kallat sina kompisar till möte och träning i Folkets hus. Det var bara fyra som kom,  järnvägstjänsteman John Pettersson, stenhuggare Sune Stensson och köpman Helge Kristensson. Gustaf Bäckman blev självskriven ledare detta första hårda år.

Året efter var det dags att anställa dirigent, och musikfanjunkare Emil Olsson från Halmstad anställdes. Han efterträddes 1944 av musikfanjunkare Harry Paulander, även han från I 16, som ledde kåren 1945 – 1946. När Paulander lämnade kåren var det svårt att få en dirigent, och Gustaf Bäckman fick ställa trumpeten sidan och ta hand om taktpinnen.

 

DYSTERT ÅR

1947 blev ett dystert år för blåsorkestern. De yngre lämnade kåren och ansåg de hade nog med att spela på dansbanorna, och de äldre hade varken tid eller råd att fortsätta. När året närmade sig sitt slut fanns det endast en musiker i kåren. Det var John Pettersson samt dirigenten Bäckman.

Nya fläktar blåstes in i blåsorkestern genom att Carl-Eric Thörnqwisth tillsammans med John Pettersson samlade musikerna kring sig.

1949 tillträdde stadens kommunala musikledare Sven Båveudde som dirigent. Det var ett bra lag som samlats ihop. Sven Båveudde stannade kvar till 1965 då den nuvarande ledaren Harald Gustavsson tillträdde.

 

 
 Kåren räknade då 26 medlemmar. Konserterna har under årens lopp varit många, såväl på hemmaplan som ute på fältet.

Resultatet för vilket kårmedlemmarna kämpade för vid starten i början av 1940-talethar blivit bra och blåsorkestern har fått ”gott namn” om sig beroende på goda musiker och en skicklig dirigent.

- Vi är nu 19 medlemmar i blåsorkestern, rekryteringen är inget att klaga på, vi har många unga duktiga förmågor, och vi ser faktiskt med tillförsikt på framtiden, säger blåsarnas ordförande Lasse Persson.

 

 

 

 

 

 

JOHN PETTERSSON
 

En jubilar som gärna tar ton stod det i HN torsdagen den 28 oktober 1982.
Och då handlade det förstås om John Pettersson som ”varit ute i blåst”i över 40 år.

 

 

John Petterson var en av de blåsare som varit med från början i Falkenbergs blåsorkester. Han var också en av de pådrivande krafterna i orkestern. Han tappade inte ens modet då han blev ensam kårmedlem ett tag under 1947.
Luften gick inte så lätt ur honom och hans bastuba.
Han spelade dock flera instrument än bastuban. Trumpet, basun, althorn och saxofon spelade han också. Roligast var dock basen, sa han.

 År 1982, som sjuttiofyraåring firade John mer än 40 år i orkestern.